ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 20:11:34  
จังหวัดลำปางขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
จังหวัดลำปางขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
จังหวัดลำปางขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ด้านคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับจังหวัด เผย ปี 2561 มีกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้ารับการประเมินแล้ว 55 หน่วย

นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน ให้สามารถใช้ระบบมาตรฐานงานชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบมาตรฐานงานชุมชน เป็นระบบที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดแนวทางการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นในแต่ละกิจกรรมจะต้องผ่านระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ตามแนวทางที่กำหนด เช่น เกณฑ์การประเมินด้านบริหารตนเอง งาน สังคม เครือข่าย สมาชิก และด้านการบริหารจัดการผลประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดลำปางได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดลำปางสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ผ่านกระบวนการประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้ารับการประเมินรวม 55 หน่วย ได้แก่ ผู้นำชุมชน/ผู้นำสัมมาชีพชุมชน 30 คน กลุ่ม/องค์กรชุมชน 7 กลุ่ม เครือข่ายองค์กรชุมชน 6 เครือข่าย และประเภทชุมชนอีก 12 ชุมชน


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 325

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738