ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 08:53:57  
ททท.สำนักงานแพร่ แจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบดูแลจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์
ททท.สำนักงานแพร่ แจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบดูแลจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์
ททท.สำนักงานแพร่ แจ้งเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบ ดูแลส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแพร่ เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดตั้ง ททท. สำนักงานในประเทศ เพื่อดูแลรับผิดชอบในการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ททท. ได้มีคำสั่งที่ 208/2561 จัดตั้ง ททท.สำนักงานในประเทศใหม่ ในภูมิภาคภาคเหนือ คือ ททท.สำนักงานน่าน ดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพื้นที่ดูแลของ ททท.สำนักงานแพร่ ให้รับผิดชอบและปฏิบัติงานในเขตจังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ รวม 2 จังหวัด ส่วน ททท.สำนักงานสุโขทัย รับผิดชอบและปฏิบัติงานในเขตจังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร รวม 2 จังหวัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างที่ ททท.สำนักงานน่าน อยู่ระหว่างการจัดตั้งที่ทำการในพื้นที่จังหวัดน่าน ผู้ที่จะติดต่อกับ ททท.สำนักงานน่าน สามารถติดต่อได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ เป็นการชั่วคราว จนกว่าการดำเนินการจัดตั้งที่ทำการ ททท.สำนักงานน่าน จะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ หรือรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ เลขที่ 2 ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054 – 521 127 และโทรสาร 054 – 521 119

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738