ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 14:14:34  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ออกพบปะเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน กลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบใน อ.เสริมงาม
ผู้ว่าฯ ลำปาง ออกพบปะเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน กลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบใน อ.เสริมงาม
ผวจ.ลำปาง เดินหน้าสานต่องานเชิงรุก "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมชุมชนในเขตท้องที่อำเภอเสริมงาม ร่วมพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวบ้าน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ใช้แรงงานนอกระบบ ชุมชนบ้านศรีลังกา หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มอาชีพ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ใช้แรงงานนอกระบบ โดยเพื่อต้องการจะรับทราบถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคการทำงานในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงประเด็นความต้องการที่ทางกลุ่มสมาชิกผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ ต้องการอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมชมดูการดำเนินงานกิจการของกลุ่มอาชีพชุมชน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรมบ้านศรีลังกา โดยมีนางสาวน้อง เทพเสาร์ ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศรีลังกา เป็นตัวแทนกลุ่ม กล่าวให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆ รวมถึงประเด็นปัญหาการดำเนินงาน ซึ่งจากการให้ข้อมูลทราบว่า กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม ชุมชนบ้านศรีลังกา มีความต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดหาแหล่งเงินทุน พร้อมกับส่งเสริมเรื่องการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ทั้งในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า การออกแบบ การทำตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้เพื่อจะให้กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าฯ บ้านศรีลังกา ได้เกิดความเข้มแข็ง มีหลักและแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จะได้นำไปพิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้จัดทำเป็นโครงการเพื่อให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มอาชีพในโอกาสต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738