ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 15:32:02  
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี
 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน  นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

ที่อุทยานนันทบุรี จ.น่าน นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ มอบหมายให้นายสินชัย หอมจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินันทบุรี นำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พิทักษ์ป่า อันเกิดจากการทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายและจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งในการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ในครั้งนี้ ได้มีการตรวจหาโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในความเสียสละ ตลอดจนเป็นการตอบแทนด้านสวัสดิการของผู้พิทักษ์ป่าตามนโยบายของท่านพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความห่วงใยด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่จึงได้มีนโยบายสร้างสุขภาพเน้นการส่งเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา สร้างนำซ่อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพร่างกายดี ด้วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หรือปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต การออกกำลังกายป้องกันโรคและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738