ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 15:36:02  
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวรกิติต์ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนพระองค์ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อพสกนิกรอย่างทั่วถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่หากอยู่บนผืนแผ่นดินไทย พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง ทรงมอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน มามอบให้ประชาชนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของเหล่าพสกนิกรมิได้ขาด การมอบอุปกรณ์และสิ่งของพระราชทาน ครั้งนี้ ยังความปราบปลื้มแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจนหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยให้อยู่ในความอนุเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738