ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 15:36:57  
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางประจำปี 2562ครั้งที่1/2561
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางประจำปี 2562ครั้งที่1/2561
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางประจำปี 2562ครั้งที่1/2561

(12 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 ครั้งที่1/2561 มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการการจัดงาน ผู้แทนภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุม
ในปีนี้ จังหวัดลำปางกำหนดจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 24 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลงานที่สำคัญจากการดำเนินงานของส่วนราชการได้รับความรู้ทางวิชาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้นำผลผลิตของกลุ่มออกมาจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จังหวัดลำปาง รวมถึงเพื่อรายได้สนับสนุนกิจการกุศลสาธารณประโยชน์ของจังหวัดและเหล่ากาชาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการต่างๆ ดำเนินการจัดงานโดยไม่เน้นหลักวิชาการ เนื่องจากเป็นงานกลางคืนที่ประชาชนต้องการเดินทางมาเที่ยวและผ่อนคลาย และการคัดเลือกศิลปินที่มาร่วมแสดง จะต้องเหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงาน รวมถึงให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆที่ได้รับมอบพื้นที่การจัดงานพิจารณาจัดสรรพื้นที่ในการสร้างความสุขและประโยชน์กับประชาชนที่มาร่วมงานมากที่สุด

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 2441

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738