ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 17:04:31  
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต ร. 9
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต ร. 9
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 รวม 4 กิจกรรม

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 และเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยพร้อมเพรียงกันนั้น ในส่วนของจังหวัดแพร่ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 รวม 4 กิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบด้วยกิจกรรมแรก เวลา 07.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวริหารโดยประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป การแต่งกาย ข้าราชการปกติขาว ไม่สวมหมวก ประชาชน ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง กิจกรรมที่ 2 เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธีจะนำคณะข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การแต่งกาย ข้าราชการปกติขาว สวมหมวก ประชาชน ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง กิจกรรมที่ 3 เวลา 17.00 น. พิธีสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โดยประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การแต่งกาย ข้าราชการปกติขาว ไม่สวมหมวก ประชาชน ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง กิจกรรมที่ 4 เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยประธานในพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีจุดเทียน และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที ดนตรีบรรเลงเพลง พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ การแต่งกาย ข้าราชการปกติขาว สวมหมวก ประชาชน ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ทั้ง 4 กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 253

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738