ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 17:36:00  
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเชิญร่วมงานตลาดสินค้า เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2561 ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเชิญร่วมงานตลาดสินค้า เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2561 ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเชิญร่วมงานตลาดสินค้า เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2561 ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางดำเนินโครงการตลาดสินค้าเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์การพัมนาจังหวัดลำปาง ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ว่าด้วยการสร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืน
เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จึงร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดงานตลาดสินค้าเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางเกษตร โดยเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายโดยตรง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตผลที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิตการเกษตรที่ดี การแปรรูปที่ดี ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ หรือได้รับการพัฒนาโดยการบรรจุภัณฑ์หรือที่มีคุณลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น
ภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพหลากหลายชนิด สินค้าOTOP จากชุมชน หมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชม และเลือกซื้อสินค้าเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ในวันและเวลาดังกล่าว

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 285

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738