ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 10:27:03  
พสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมปลูกปอเทือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561
พสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมปลูกปอเทือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561 ณ พื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมให้ปอเทืองออกดอกเหลืองสะพรั่งพร้อมกันในอีก 44-55 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 5-7 ธันวาคม

วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 2561 ณ พื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําบลผาบ่อง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม
นายสงวน พรมชาวนา ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง มีพื้นที่เป้าหมาย จํานวน 50 ไร่ และส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนําไปปลูก จํานวน 89 ไร่ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน อีกทั้งเนื่องในวันดินโลก ปี 2561 โดยการปลูกปอเทืองให้ออกดอกเหลืองสะพรั่งพร้อมกันในอีก 44-55 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสหประชาชาติ สมัยที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ซึ่งงานวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 283

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738