ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 10:39:46  
จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชมงาน " เปิดม่านเมืองลำพูน " งานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการไทยนิยมยั่งยืน ส่งเสริมผ้าลำพูนสู่วิถีชีวิติสมัยใหม่
จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชมงาน " เปิดม่านเมืองลำพูน " งานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการไทยนิยมยั่งยืน  ส่งเสริมผ้าลำพูนสู่วิถีชีวิติสมัยใหม่
จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชม 2 งานยิ่งใหญ่ " เปิดม่านเมืองลำพูน งาน "สุนทรีย์ภูษา ผสานภูมิปัญญานวัตวิถี " และ เยี่ยมชมของดีจาก หมู่บ้านโอทอป นวัตวิถี 33 หมู่บ้านของจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าวการจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ให้ โดยได้กำหนดจัดงาน "สุนทรีย์ภูษา ผสานภูมิปัญญานวัตวิถี " ส่งเสริมผ้าผ้าไทยลำพูนสู่วิถีชีวิติสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561 ที่ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อนำเสนอของเด่นของดี ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดลำพูน มานำเสนอ ในแนวคิด “ เปิดม่านการท่องเที่ยว เปิดม่านการค้า และเปิดม่านวิถีลำพูน ” โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าว มีนางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน และ ผู้นำชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลื๊อ อ.บ้านธิ , กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ต.นาทราย อ.ลี้ ร่วมแลงข่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า งาน " สุนทรีย์ภูษา ผสานภูมิปัญญานวัตวิถี " เป็นงานแสดงหัตถกรรมผ้าไทยลำพูน ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสวยงาม เป็นที่ขึ้นชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประเภทผ้าจังหวัดลำพูนได้รับความรู้ด้านการพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอลำพูน พร้อมทั้งจุดประกายทางความคิดใหม่ๆ ปรับวิธีคิด เสริมดีไซน์สู่ตลาดสากล รวมถึงผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำพูน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผาทอจังหวัดลำพูนให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าทอของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกช่องทางหนึ่ง
ด้านนางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี คือการจำลองชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 33 หมู่บ้านในจังหวัดลำพูน นำเสนอของเด่นของดี ของแต่ละชุมชนมานำเสนอสู่สายตานักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดลำพูนมีหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 33 หมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านการกระบวนการค้นหาอัตลักษณ์อันเป็นเสน่ห์ของแต่ละหมู่บ้าน การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหมู่บ้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนพัฒนาภูมิทัศน์ในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP , การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและวิถีชุมชน พร้อมทั้งอาหารพื้นถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้ากระเหรี่ยง จากชุมชนพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ , สัมผัสวิถีชีวิต ไทลื้อ จากชุมชนบ้านแพะ อำเภอบ้านธิ , อาหารมอญ จากบ้านบ่อคาว อำเภอป่าซาง , ศิลปะปูนปั้น จากบ้านแม่สารบ้านต้อง เป็นต้น
จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว ชม ชิม ช็อป สินค้าโอทอป หลากหลายชนิด ของ ดีจังหวัดลำพูน ในงาน " สุนทรีย์ภูษา ผสานภูมิปัญญานวัตวิถี " ระหว่างวันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยทั่วกัน .

ข่าวโดย : ฝ่ายผลิตข่าว สปชส. จ.ลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 649

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738