ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 11:32:25  
จ.แม่ฮ่องสอนปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลกปี 2561
จ.แม่ฮ่องสอนปลูกปอเทือง  เนื่องในวันดินโลกปี 2561
จ.แม่ฮ่องสอนปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลกปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

เช้าวันนี้( 12 ตุลาคม 2561 )สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนจัดงานรณรงค์ปลูกปอเทือง ที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงาน พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแก่ส่วนราชการต่างๆ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่หน่วยงานและตามความเหมาะสม และร่วมกันปลูกปอเทือง ในพื้นที่ 50 ไร่ เพื่อให้ออกดอกสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ ในช่วงเดือนในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
องค์การสหประชาชาติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738