ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 12:02:59  
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เปิดเผยว่าโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน อุดฟันฟรีแก่ประชาชนทั่วไป ที่ห้องทันตกรรมชั้น 2 อาคาร สว. ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น.
จึงขอเชิญชวนประชาชนไปรับบริการในวัน เวลาดังกล่าว
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เป็น "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738