ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 13:51:55  
กรมประมงเปิดรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง/ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าคุ้มครอง
กรมประมงเปิดรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง/ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าคุ้มครอง
กรมประมงเปิดรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง/ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าคุ้มครอง

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมงปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า กรมประมงเปิดรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง/ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าคุ้มครอง ผู้ที่ต้องมาแจ้งได้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองมีชีวิต /เจ้าของหรือผู้ครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง /เจ้าของหรือผู้ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่มีไว้เพื่อการค้า หมายถึงผู้ที่ดำเนินการค้าซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง อยู่ก่อนวันที่กฏกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2561 ใช้บังคับ /เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง/ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่า/ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า ซึ่งชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 23 สัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์ป่าเหล่านี้ได้แก่ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง /ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น/ปลากระเบนปีศาจแคระ/ปลากระเบนปีศาจหางหนาม/ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง/ปลากระเบนแมนต้ายักษ์/ปลาฉนากเขียว/ปลาฉนากปากแหลม/ปลาฉนากฟันเล็ก และปลาฉนากยักษ์ ซึ่งได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดที่อาศัยอยู่/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 212

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738