ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 15:29:07  
จังหวัดแพร่เตรียมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2561
จังหวัดแพร่เตรียมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2561
จังหวัดแพร่ เตรียมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ นำหน่วยงานออกให้บริการในเชิงรุก พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครั้งแรกประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดข่วงชมพู หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคมนี้

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการการประชาชนในเชิงรุก ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอลงพื้นที่นำการบริการในแต่ละด้านไปให้บริการประชาชน เช่น การสาธิตการประกอบอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การให้บริการตรวจรักษาโรค การให้คำแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการตัดผมฟรี การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมถึงการมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ยากจน มอบเงินสงเคราะห์ มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ณ วัดข่วงชมพู หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยมีเป้าหมายในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเตาปูน จำนวน 12 หมู่บ้าน และตำบลสะเอียบที่อยู่ใกล้เคียงอีก 2 หมู่บ้าน

จังหวัดแพร่ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเตาปูน อำเภอสอง และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 269

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738