ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 15:31:27  
สำนักงานประกันสังคม จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
สำนักงานประกันสังคม จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้สถานประกอบการกู้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ เสริมสภาพคล่อง และเพิ่มผลผลิตแรงงาน โดยเป็นการกู้เพื่อ Refinance ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินปล่อยกู้ของแต่ละธนาคาร ระยะเวลาการยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด โดยมีธนาคารเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน จำนวน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สถานประกอบการที่สนใจโครงการดังกล่าว โดยผู้ประกอบการติดต่อขอรับหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขาทุกแห่ง (ตามสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ)

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 277

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738