ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 16:58:06  
จังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่ น่านโมเดล
จังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่ น่านโมเดล
จังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่ น่านโมเดล หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์

ที่สำนักงาน ป่าไม้ งหวัดน่าน นายจเรศกดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายวิบูรณ์แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่ “น่านโมเดล” เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประชุม ครม. รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐได้ ในรูปแบบการจัดที่ดินให้ชุมชนโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ ความสำคัญของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าอนุรักษ์ ในส่วนพื้นที่ของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยพื้นที่ดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่า หายาก และเพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา วิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ ความสำคัญที่ชัดเจนในขณะนี้คือเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำน่าน และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการปีละไม่น้อยกว่า 200,000 คน สร้างรายได้ให้กับราษฎรในท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจให้กับ จังหวัด และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การดำเนินการโดยการมีส่วนร่วม ใรการคุ้มครองป้องกันรักษาป่า ลดความขัดแย้งกับราษฎร และเกิดความร่วมมือในการดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดี ส่วนพื้นที่ที่ราษฎรถือครองทำประโยชน์ ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจจัดทำแนวเขตควบคุมพร้อมแผนที่ จากนั้นสำรวจจัดทำข้อมูลบุคคลและแผนที่ รายแปลง นำข้อมูลพื้นที่ราษฎร ถือครองทำประโยชน์ดังกล่าว การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น "น่าน" สู่การจัดการพื้นที่ป่ายั่งยืน และปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าอย่างหนักของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่กลั่นกรองมวลน้ำถึง 40% ของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับการยกระดับเป็นปัญหาระดับชาติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ภาพเขาหัวโล้นสร้างความตื่นตัวรักษาป่าให้กับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจน โครงการของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชดำริ ได้เข้ามาทำงานขับเคลื่อนเพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าต้นน้ำน่านควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพป่าให้คืนกลับมาใหม่ การแก้ปัญหาจะต้องทำให้ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ และชุมชน มีการสร้างอาชีพ ทางเลือกให้กับตนเอง แล้วยังมีพื้นที่ทำกินที่คืนเป็นผืนป่า ทำให้ได้ฝายเพิ่มขึ้น มีน้ำกินน้ำใช้ทำเกษตร ปัญหาปากท้องของประชาชน ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738