ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 16:59:53  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย 17 ตุลาคม นี้
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย 17 ตุลาคม นี้
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ให้บริการของรัฐไปสู่ประชาชน ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย 17 ตุลาคม นี้

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการนำบริการของรัฐไปสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้บริการประชาชน เช่น มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ด้านสาธารณสุข ทะเบียนราษฎร์/ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินให้กับผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส/ มอบถุงยังชีพ อีกทั้งการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น
ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมมีกำหนดออกหน่วยให้บริการ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา บ้านสบโขง อำเภอสบเมย จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้บริการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 2198

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 359

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738