ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 17:44:33  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวมงคลพันธุ์ข้าวพอเพียง รุ่นที่ 3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวมงคลพันธุ์ข้าวพอเพียง รุ่นที่ 3
คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ร่วมเกี่ยวข้าวมงคลจากเมล็ดพันธุ์ข้าวพอเพียง รุ่นที่ 3 ที่ได้รับแจกในการเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำมาขยายพันธุ์แจกจ่ายผู้ปกครองและเกษตรกรเพื่อความเป็นสิริมงคลในแปลงนาของตนเอง

รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ อรสา พันธ์ภักดี อดีตอาจารย์พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ร่วมกันเกี่ยวข้าวมงคลจากเมล็ดพันธุ์ข้าวพอเพียง รุ่นที่ 3 ในแปลงนาสาธิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ซึ่งได้เริ่มทำการปลูกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

นายปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ กล่าวว่า ข้าวมงคลดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่ได้เดินทางไปถวายความบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมมหาราชวัง และได้รับแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพอเพียง จึงได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวมาทำการปลูกครั้งแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ด้วยความตั้งใจที่จะว่าจะขยายพันธุ์ข้าวมงคลจากเมล็ดพันธุ์ข้าวพอเพียงและแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองและเกษตรกรที่สนใจนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความเป็นสิริมงคลในแปลงนาของตนเอง รวมถึงเป็นการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของเกษตรกรผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งได้มีการเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นรุ่นแรก จากนั้นจึงได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาทำการหว่านดำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และต้นข้าวเจริญเติบโต งอกงาม พร้อมเก็บเกี่ยวเป็นรุ่นที่ 3

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 684

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738