ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2561 / 11:52:13  
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา, นายประจวบ กันธิยะ, นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ และนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ คหบดี พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า พร้อมใจน้อมเกล้าฯ ประกอบพิธีทางศาสนา บำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

โดยการประกอบพิธีดังกล่าวทางจังหวัดลำปาง ได้จัดให้มีขึ้น ที่บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ร่วมสวดพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมนำคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร รวมจำนวน 89 รูป ร่วมอนุโมทนาออกรับสิ่งของบิณฑบาตจากพี่น้องประชาชนผู้มาร่วมพิธี
สำหรับการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ในวันนี้ ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ต่างได้พร้อมใจที่จะร่วมกันออกมาทำกิจกรรมความดีอีกครั้ง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 หลังการครบรอบ 2 ปี ของการเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระเมตตาคุณ พระเกียรติคุณ คุณูปการในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้เคยทรงพระราชกรณีกิจตรากตรำพระวรกายมายาวนานถึง 70 ปี นับตั้งแต่เสด็จฯ ขึ้นครองราชย์ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่พสกนิกรให้ปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ได้มีความอยู่ดีด้วยความผาสุกมาตลอดรัชสมัย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738