ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2561 / 11:54:33  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่วงเขียว อำเภอสันกำแพง ต้นแบบการน้อมนำแนวทางพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่วงเขียว อำเภอสันกำแพง ต้นแบบการน้อมนำแนวทางพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่วงเขียว อำเภอสันกำแพง น้อมนำแนวทางพระราชดำริ ก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง สืบสานต่อยอดสู่ Young Smart Farmer

นายบุญทรง ยุติธรรม ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่วงเขียว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตนเองและครอบครัวได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างพอเพียง โดยเริ่มปรับเปลี่ยนจากการทำนาบนพื้นที่ 10 ไร่ มาเป็นการทำเกษตรผสมผสาน ทั้งการทำนา ปลูกผักสวนครัว ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว สร้างรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น สามารถปลดหนี้ และเริ่มมีเงินออม ซึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้หันมาทำการเกษตรทฤษฎีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะ เชื่อว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่เคยหลอกประชาชน ท่านทรงพระราชทานแนวคิดที่ทำได้จริง เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีวันนี้ได้เพราะ “เชื่อในหลวง รัชกาลที่ 9” ก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ภูมิใจที่ได้ทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จ จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดสู่คนรุ่นหลัง เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ที่มีใจรัก มีความมุ่งมั่น ในการทำเกษตรกรรมอย่างพอเพียง บนพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด และได้ฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ สานต่อแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738