ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2561 / 14:43:17  
จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9
จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9
ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จาก 67 หน่วยงาน ในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนิสิต นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า รวมกว่า 1,000 คน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 ทรงบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และได้ทรงพระประชวรเสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 น. สิริพระชนมพรรษาได้ 88 พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติ 70 ปี โดยในตลอดรัชสมัยของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ อย่างมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และที่สำคัญยิ่งทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาค ไม่เว้นแม้ตามพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ซึ่งนอกจากจะได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร และรับทราบถึงปัญหาความเดือดอันแท้จริงของแต่ละพื้นที่แล้ว ยังทรงพระราชทานความช่วยเหลือ ทรงนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายด้าน รวมแล้วกว่า 4,000 โครงการ โดยทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้
จังหวัดลำปางและหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า จึงได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ เพื่อน้อมสดุดีพระเกียรติคุณ ร่วมน้อมใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 501

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738