ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2561 / 14:43:44  
น่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ จัดงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ปลอดเหล้าเบียร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
น่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ จัดงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ปลอดเหล้าเบียร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เทศบาลตำบลดู่ใต้ จัดการแข่งขันเรือยาวเอกลักษณ์น่านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และประเพณี ตานสลากภัตจุมปี ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2561

เทศบาล ตำบลดู่ใต้ ร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คณะสงฆ์ อำเภอเมืองน่าน ชมรมผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลดู่ใต้ สภาวัฒนธรรมตำบลดู่ใต้ และคณะศรัทธาบ้านเจดีย์หมู่ 4 และหมู่ 15 ได้กำหนดการแข่งขันเรือยาวเอกลักษณ์น่านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และประเพณี ตานสลากภัตจุมปีตำบลดู่ใต้ ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดงานประเพณีแข่งเรือ ตามคำขวัญ จังหวัดน่าน แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง และยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นการสร้าง บรรยากาศให้ งานประเพณีแข่งเรือมีความยิ่งใหญ่ สร้างความภาคภูมิใจ สืบทอดประเพณีแข่งเรือและศาสนาควบคู่ไปพร้อมกัน และเปิดโอกาสให้เยาวชนชาวน่าน การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมใหม่ ให้งานบุญประเพณี เป็นงานบุญที่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดเหล้าฯ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลดู่ใต้ โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณท่าน้ำวัดเจดีย์ สำหรับงานการแข่งขันเรือยาวเอกลักษณ์น่านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และประเพณี การแข่งขันเปียตานสลากจุมปีตำบลดู่ใต้ ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2561 มีการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน คือ วันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ประเภท จำนวน 28 ลำ ได้แก่ เรือเอกลักษณ์น่าน เรือโบราณมะเก่าน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ เรือเล็กเยาวชนน่าน อายุไม่เกิน 25 ปี ชิงถ้วยพระทานฯ และเรือกลาง

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 222

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738