ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2561 / 14:56:56  
น่าน จัดงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561
น่าน จัดงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561
จังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) จัดงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561

วันนี้(13 ตุลาคม 2561) ที่ บริเวณท่าน้ำบ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561 โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีฯ ดังกล่าว งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ถือได้ว่างานประเพณีแข่งเรือแสดงถึงวิถีชีวิตจิตใจ ของชาวจังหวัดน่าน ที่ผูกพันกับแม่น้ำน่านมาแต่อดีตโดยแท้จริง โดยเฉพาะเรือแข่งของจังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม และแตกต่างจากเรือแข่งของจังหวัดอื่นๆ คือหัวเรือเป็นรูปพญานาคชูคอสง่า อ้าปากเขี้ยวงอโง้งงอนสูง ลำตัวสลักลายสวยงาม อย่างวิจิตรพิสดาร นอกจากแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน เชื่อมความสามัคคีในชุมชนแล้ว ยังใช้เป็นกีฬาต้านยาเสพติด สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมให้ดำรงไว้สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ ได้มีการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา และในปี 2561 นี้ มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 ประเภท 28 ลำ คือ ประเภทเรือเล็กเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ชิงถ้วยพระราชทานฯ , ประเภทเรือโบราณมะเก่าน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ , ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน , ประเภทเรือกลาง

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738