ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2561 / 20:23:04  
พสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

(13 ตค.) คำวันนี้ จ.แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจพ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนจำนวนมากร่วมพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆมากมายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในการปฏิบัติดี สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน จากนั้นพร้อมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที /

ข่าวโดย : วาสนา ไขแก้ว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738