ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2561 / 09:23:16  
จิตอาสาชาวแม่ฮ่องสอน กว่า 1,500 คน ร่วมเราทําความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จิตอาสาชาวแม่ฮ่องสอน กว่า 1,500 คน ร่วมเราทําความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จิตอาสาชาวแม่ฮ่องสอน กว่า 1,500 คน ร่วมเราทําความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (14 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรม “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี นำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลำดับจากนั้น ผู้ร่วมพิธียืนกํามือขวาแนบหน้าอกข้างซ้าย แล้วกล่าวคําว่า “เราทํา ความดี" พร้อมกัน และยกมือขวากํามือชูขึ้น แล้วกล่าวคําว่า “ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน จำนวน 3 ครั้ง ภายหลังจากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด กวาดถนน ตัดหญ้า อีกทั้งรณรงค์และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามสาธารณประโยชน์ วัด โรงเรียน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้ง 6 ชุมชน ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมกันด้วย

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738