ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2561 / 10:23:09  
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมมุสลิมชายขอบ มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง

นายสุริยา อร่ามวงศ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพี่น้องมุสลิมชมรมมุสลิมชายขอบ และตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง เป็นจำนวนเงิน 43,542 บาท โดยมีนายบำรุง เสือจันทร์ นักจัดการบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลแม่สะเรียง ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง และคณะกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ร่วมกันรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแม่สะเรียง และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้เริ่มเปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ (OPD)เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยจะให้บริการงานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน งานเภสัชกรรม งานรังสีวิทยา งานทันตกรรม และงานพยาธิวิทยา ซึ่งอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินหลังใหม่ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลแม่สะเรียง รองรับผู้ป่วยที่ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ตลอดจนบุคคลไร้สัญชาติ จำนวน กว่า 130,000 คน ต่อปี ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครบครันได้ นอกจากนี้โรงพยาบาลสะเรียงยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ที่รับดูแลคนไข้ต่อจากโรงพยาบาลแม่ลาน้อย โรงพยาบาลสบเมย และโรงพยาบาลค่ายอพยพอีกด้วย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ระดมทุนจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้เพียงพอสำหรับอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(OPD) ทั้งจากโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง การจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก การบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ และการจัดกิจกรรมงานวิ่งเพื่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง โดยผู้ที่ประสงค์ที่จะสมทบทุนจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-6810324

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738