ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2561 / 10:23:44  
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมฝึกหัดทำโคมไฟล้านนาให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมฝึกหัดทำโคมไฟล้านนาให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมฝึกหัดทำโคมไฟล้านนาให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดอุมลอง หมู่ที่1ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมฝึกหัดทำโคมไฟยี่เป็ง หรือไฟล้านนา ไว้สำหรับประดับตกแต่งตามบ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆ ให้เกิดความสวยงาม โดยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม หรือให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี
พระครูสุวรรณทัศนสุนทร เจ้าคณะ ตำลล้อมแรด เขต2 เจริญพรว่า ได้เล็งเห็นถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ประกอบกับที่ทางวัดได้มีการสืบสานการประดิษฐ์โคมไฟยี่เป็ง เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลที่จะมาถึง (วันลอยกระทง) พระสงฆ์ภายในวัด จึงได้เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์โคมไฟ ให้กับผู้สูงอายุนั้นได้เกิดทักษะงานฝีมือหัตถกรรมร่วมกัน
พระอายุทธ อัคคะธัมโม วิทยากรผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์โคมไฟ เจริญพรว่า ได้ทำการศึกษาการทำโคมจากในหนังสือการประดิษฐ์โคมไฟล้านนา และการศึกษาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จึงได้ทดลองประดิษฐ์ขึ้นและฝึกฝนฝีมือจนชำนาญ และอยากเผยแพร่งานฝีมือหัตถกรรมทางด้านการประดิษฐ์โคมแก่ชุมชน จึงมีโครงการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ดังกล่าวขึ้นมา
หนึ่งในผู้ประดิษฐ์โคมไฟ กล่าวว่า ตนได้เกษียณอายุงานออกมา มีอาชีพทำสวนผสมผสาน และทำนา พอหมดฤดูทำนาปลูกข้าว ก็มีเวลาว่าง โดยทางวัดจัดกิจกรรมได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ถือว่าผู้สูงอายุได้มาพบปะพูดคุยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้เรียนรู้การประดิษฐ์ มีอาชีพติดตัว ถ้าหากทางชมรมประดิษฐ์ได้จำนวนมาก ก็จะนำไปจำหน่าย และนำเงินมาเข้าธนาคารผู้สูงอายุต่อไป

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738