ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2561 / 10:43:08  
เชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประกอบด้วยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จาก 7 อำเภอคืออำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม หางดง สันทราย สารภี สันกำแพง และดอยสะเก็ด จำนวนกว่า 1 พันคน ร่วมทำความสะอาดและพัฒนาชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนในพื้นที่ โดยเฉพาะการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะพบมากในช่วงฤดูฝน โดยระหว่างวันที่ 12 ถึง 23 ตุลาคม จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียนทั้งจังหวัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่


ข่าวโดย : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : สุบิน คำฝั้น
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่
อ่าน : 170

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738