ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2561 / 10:53:49  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่จังหวัดลำปางติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่จังหวัดลำปางติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่จังหวัดลำปางติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งเป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อปรับสมดุลปริมาณการผลิตการตลาดของข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง ยั่งยืน และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้าลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ มี นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมให้ข้อมูลพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปางสำนักงานชลประทานลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดลำปาง และสำนักงานเกษตร อำเภอแม่ทะ
โดยลงพื้นที่ติดตามการประชุมชี้แจงโครงการฯให้กับเกษตรกร ที่ วัดบ้านน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมเยี่ยมชมสถานที่รวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรวบรวมผลผลิตในโครงการฯ ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ลำปาง จำกัด ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนามีเป้าหมายดำเนินการในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 168

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738