ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2561 / 10:56:58  
พสกนิกรชาวน่านจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วย หัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พสกนิกรชาวน่านจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วย หัวใจ"  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พสกนิกรชาวน่านจำนวนมาก พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วย หัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และพลังประชาชน พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ในห้วงระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สวมหมวก ผูกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และติดบัตรประจำตัวจิตอาสา พร้อมปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับกิจกรรมจิตอาสาที่วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน กลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริที่ต่อยอด ให้ประชาชนร่วมทำความดี ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริที่ต่อยอด ให้ประชาชนร่วมทำความดี ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ข่าวโดย : รดา บุญยะกาญจน์
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 167

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738