ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2561 / 12:13:45  
จิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
จิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
จิตอาสา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เช้าวันนี้ ( 14 ตุลาคม 2561 ) ที่วัดเชตะวัน ( หนองหมู ) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โดยจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” คือ กิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ภายใต้ชื่อ “ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ” ที่ วัดเชตะวัน ( หนองหมู ) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่าง ๆ โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในวัดเชตะวัน ( หนองหมู ) , กลุ่มที่ 2 กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในโรงเรียนเชตะวันหนองหมู , กลุ่มที่ 3 กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในตลาดหนองแล้ง , กลุ่มที่ 4 กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม และกลุ่มที่ 5 กิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ และ ภายใต้ชื่อ “ จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว
ทั้งนี้รัฐบาลกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ในห้วงระหว่างวันที่ 12 - 23 ตุลาคม 2561 และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ .

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 463

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738