ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2561 / 12:49:35  
ประชาชนจิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ประชาชนจิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ผวจ.ลำปาง นำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ร่วมประสานพลังทำกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ทำความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ร่วมลงพื้นที่รวมพลังประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชน ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง นำกลุ่มพลังมวลชนและเยาวชนจิตอาสาในเขตท้องที่ รวมจำนวนกว่า 1,000 คน ทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคมอุทิศน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกายและวาจา บำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ พัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งพื้นที่สาธารณะ ที่ บริเวณพื้นที่สงวนของที่ทำการนิคมสร้างตนเองกิ่วลม(ดอนหนองหล่ม) ชุมชนบ้านวังศรีภูมิ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ได้ร่วมกันนำเหล่าบรรดาข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน และเยาวชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมความดีเฉลิมพระเกียรติ และทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ทั้งการร่วมกันปลูกกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็วหลากหลายชนิด อาทิเช่น รวงผึ้ง ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เป็นต้น พร้อมทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทดแทนต้นเดิมที่เฉาตาย ทำการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยรดน้ำให้กับต้นกล้าไม้ในบริเวณพื้นที่ ตลอดจนได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ต้นปอเทืองลงบนพื้นที่ทั่วบริเวณกว่า 200 ไร่ ทั้งนี้เพื่อจะให้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองได้เจริญงอกงามเติบโตจนเต็มที่ และผลิดอกทำให้บริเวณพื้นที่สงวนแห่งนี้ได้กลายเป็นทุ่งดอกไม้สีเหลืองอร่ามตา โดยคาดว่าดอกปอเทืองจะบานสะพรั่งในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ซึ่งจะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ที่จะได้ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนในงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณพื้นที่ได้มองเห็น เพื่อจะได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 196

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738