ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2561 / 13:19:36  
จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561
จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561
จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

วันที่ 14 ต.ค.61 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ บริเวณวัดพระธาตุดอยจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีจิตอาสาภาคประชาชน อ.เมืองพะเยา นำอุปกรณ์ไม้กวาด มีด เสียม เครื่องตัดหญ้า มาร่วมทำความสะอาด บริเวณรอบวัดพระธาตุดอยจอมทอง
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า โครงการนี้มีความหมาย และคุณค่าต่อพี่น้องสมาชิกจิตอาสา และประชาชนในอำเภอเมืองพะเยา เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตาคม 2561 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2561 พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย กิจกรรมในวันนี้นอกจากทำความสะอาดรอบวัดพระธาตุดอยจอมทองแล้ว ในพื้นที่ตำบลต่างของอำเภอพะเยาก็ได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งจะทำให้บ้านเมืองสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่ น่าอาศัย และแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยทำดีเพื่อพ่อ สานต่องานที่พอทำ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738