ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 พฤศจิกายน 2561 / 14:54:55  
อำเภอฝาง รับจดแจ้งสถานที่พัก ที่ไม่เป็นโรงแรม
อำเภอฝาง  รับจดแจ้งสถานที่พัก ที่ไม่เป็นโรงแรม
อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดรับจดแจ้งสถานที่พัก ที่ไม่เป็นโรงแรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง /กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local” หรือ “เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” อันจะเป็นการกระจายโอกาสและรายได้ ในพื้นที่เมืองรองและชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ สถานที่พักในครัวเรือน ที่มีไม่เกิน 4 ห้อง /ไม่เกิน 20 คน บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง โดยมีค่าตอบแทน และไม่เป็นโรงแรม ตามมาตรา 4 แห่ง พรบ.โรงแรม ปี พ.ศ. 2547 จึงขอให้ประชาชนที่ประกอบกิจการ สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม (ไม่เกิน 4 ห้อง / 20 คน) ยื่นจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ณ ฝ่ายปกครอง อ.ฝาง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หากไม่ดำเนินการจะมีความผิด ฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738