ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 10:08:46  
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาที่ 3 ทำพิธีปล่อยแถวขบวนรถ เครื่องจักรกลและยุทธโธปกรณ์ออกให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลาก
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาที่ 3 ทำพิธีปล่อยแถวขบวนรถ เครื่องจักรกลและยุทธโธปกรณ์ออกให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลาก
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาที่ 3 ทำพิธีปล่อยแถวขบวนรถ เครื่องจักรกลและยุทธโธปกรณ์ออกให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลาก

ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 บ้านดอนทรายทอง ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่านพันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ทำพิธีปล่อยแถวขบวนรถ เครื่องจักรกลและเครื่องมือยุทธโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน ตามนโยบายผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 จากสถานการณ์ในห้วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดน่าน เกิดฝนตกชุกและตกหนักมากทำให้น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะเส้นทางสัญจร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัว เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านสกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว ไปยังบ้านเกวต ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ราษฎร์ในพื้นที่ของทั้ง 2 ตำบล ที่ใช้เดินทางสัญจรไปมาหาสู่กัน รวมทั้ง ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเล่าเรียน และการติดต่อราชการ การรักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งถนนสายดังกล่าวได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ทำให้ราษฎร 2 หมู่บ้าน รวม 259 ครัวเรือน 1195 คน ได้รับความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทางกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 จึงได้จัดกำลังพล พร้อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความทุกข์อยากเดือดร้อนดังกล่าว ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ได้ให้กับหน่วยขึ้นตรงไว้ว่า “ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของเรา”ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 จึงได้ทำพิธีปล่อยแถว ขบวนรถ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ พร้อมกำลังพล เพื่อออกปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาช่วยเหลือราษฎร ประจำปี 2562 โดยจุดเริ่มต้นจาก ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นลำดับแรก หลังจากที่ได้รับการประสานงานจากทางมณฑลทหารบกที่ 38 และอำเภอปัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เป็นผู้ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมเส้นทางระหว่าง บ้านสกาด อำเภอปัว ไปยังบ้านเกวต อำเภอเชียงกลาง ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง และถมคอสะพานที่ขาด และลำห้วย ที่ถูกน้ำป่ากัดเซาะ ถูกดินโคลนถล่ม ซึ่งปิดช่องทางการจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะเข้าดำเนินการ ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ในพื้นที่ของตำบลแม่จริม และตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ข่าวโดย : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738