ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 14:37:09  
รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่..//
รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่..//
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมติดตามผลการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้าง การบริการที่พักในบริเวณพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (7 พ.ย.61) ที่ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างการบริการที่พักในบริเวณพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอฝาง ให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ จากนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง และนายธนาวุฒิ ณะคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สำหรับพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 20,312 ไร่ 2 งาน ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 101 ตอนที่ 24 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2527 ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วน คือ พื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จำนวน 1988 ไร่ และพื้นที่ชุมชนโดยรอบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จำนวน 18,324 ไร่ โดยผลการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างการบริการที่พักในบริเวณพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
ด้านพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ข่าวโดย : อิศรา ชุ่มใจ ทีมข่าวสวท.ฝาง 0-5345-1632
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ ผอ.สวท.ฝาง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 242

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738