ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 16:37:51  
กกต.ลำพูน " ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ทั่วประเทศทั้งสิ้น 436 องค์กร
กกต.ลำพูน " ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ทั่วประเทศทั้งสิ้น 436 องค์กร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน " ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อสมัคร รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ทั่วประเทศทั้งสิ้น 436 องค์กร ซึ่งจังหวัดลำพูนมีองค์กรที่มีสิทธิยื่นคำขอลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 6 องค์กร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน โดย นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา ทั่วประเทศทั้งสิ้น 436 องค์กร จากองค์กรฯ ที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ทั่วประเทศ 476 องค์กร เมื่อวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2561
สำหรับจังหวัดลำพูนมี องค์กรยื่นคำขอลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคล เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 6 องค์กร ประกอบด้วย 1. มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก 2. สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน 3. หอการค้าจังหวัดลำพูน 4. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 5. สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูลำพูน 6. มูลนิธิรักษ์เด็ก
ทั้งนี้ หากจังหวัดใดมีองค์กรที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ยื่นลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วัน และเมื่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับคำร้องคัดค้านแล้วให้เร่งตรวจสอบและเสนอความเห็นกลับมายัง กกต. ภายใน 3 วันนับแต่วันได้รับคำร้องคัดค้านเพื่อให้ กกต.พิจารณาวินิจฉัยต่อไป .

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 298

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738