ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 11:45:40  
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย

วันพธุที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นายธิพอ ลักขณาลิขิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และเครื่องนุ่ง จำนวน 1 ชุด ณ บ้านห้วยห้า บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738