ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 13:41:55  
จังหวัดลำปางตั้งศูนย์รับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ช่วยเหลือราษฎรที่ได้ผลกระทบจากภัยหนาว
จังหวัดลำปางตั้งศูนย์รับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ช่วยเหลือราษฎรที่ได้ผลกระทบจากภัยหนาว
จังหวัดลำปางตั้งศูนย์รับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ช่วยเหลือราษฎรที่ได้ผลกระทบจากภัยหนาว

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และสภาพอากาศจะมีอากาศหนาวเย็น ซึ่งจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นในหลายพื้นที่ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเกือบทุกปี
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากภัยหนาว จังหวัดลำปางจึงได้ตั้งศูนย์รับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์รับบริจาคใกล้บ้านท่าน

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 232

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738