ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 15:45:14  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเทศน์มหาชาติ "77 จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเทศน์มหาชาติ "77 จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเทศน์มหาชาติ " 77 จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย" ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อหารายได้สําหรับใช้เป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ต้อยโอกาส

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 15.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเทศน์มหาชาติ “ 77 จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย” ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพิธี
พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู) ประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนาความเป็นมาการแสดงพระธรรมเทศนาและเทศน์มหาชาติเวสสันดรโดยสรุป และพระสงฆ์ จํานวน 3 รูป ขึ้นธรรมาสน์ โดยมีพระครูวิรัช วิริยธมโม วัดม่วยต่อ อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, พระปลัดจิตตพัฒน์ อัคคปัญโญ สวนธรรมภูสมะ อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และพระอธิการพัตศา วฑฒโน วัดทุ่ม อําเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง มหาซาติเวสสันดร
ทั้งนี้ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดทําโครงการจัดเทศน์การกุศล “77 จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย” เพื่อหารายได้สําหรับใช้เป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกจังหวัด

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 730

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738