ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 17:02:51  
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องจากโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง

โดยตามหมายจะอยู่ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม พ.ศ.2562 ซึงโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางนั้นเป็นโรงพยาบาลที่เป็นสาขาของสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตติยภูมิ ที่เน้นเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ จุดกำเนิดเริ่มจากการสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีความสนพระทัยในเรื่องของผู้พิการดังนั้นสถาบันสิรินทรจึงได้กำเนิดโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่ภาคเหนือ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริให้ตั้งที่จังหวัดลำปางเนื่องจากจังหวัดลำปางนั้นอยู่จุดศูนย์กลางของภาคเหนือ ได้มีการก่อสร้างอยู่เป็นเวลา 2 ปี และในขณะนี้ก่อก่อสร้างได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางได้เป็นผู้อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวการจัดเตรียมงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียมร้อยในช่วงที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าร่วมฉายพระรูปร่วมกับข้าราชการของจังหวัดลำปาง จำนวนสามชุด และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ให้การเตรียมการทั้งหมดนั้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นี้ เมื่อทราบวันและเวลาที่แน่นอนแล้วจะให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดลำปางได้มีโอกาสชมพระบารมีของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีครั้งหนึ่ง

ข่าวโดย :
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 342

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738