ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 11:51:38  
จังหวัดแพร่เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพในโครงการ "หมอชวนวิ่ง"
จังหวัดแพร่เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพในโครงการ "หมอชวนวิ่ง"
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง" เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย และ 50 ปี แพทยสภา รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายนนี้

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนคนไข้และศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล ประกอบกับวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย และครบรอบ 50 ปีแพทยสภาในปีนี้ แพทยสภาจึงได้จัดกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สร้างความตระหนักกับประชาชนถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” จะมีแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นแกนนำในแต่ละจังหวัด วิ่งผลัดเปลี่ยนกันจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไปโดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สายเริ่มจากจังหวัดชายขอบทั่วประเทศ และส่งต่อไปเป็นทอดๆ จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเส้นทางการวิ่งที่มาถึงจังหวัดแพร่ มี 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง N2 จากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผ่านเข้าสู่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และสมทบกับคณะนักวิ่งเส้นทาง N3 จากจังหวัดน่าน ที่บริเวณแยกร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. จากนั้นจึงเคลื่อนขบวนเข้าสู่ตัวเมืองแพร่ เพื่อร่วมทำกิจกรรมส่งมอบคทาและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำสอนเทคนิคในการวิ่งที่ถูกต้อง ระหว่างเวลา 16.30 – 18.00 น. ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่

และในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จะเป็นประธานในการส่งคณะนักวิ่งโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทำกิจกรรมรณรงค์เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ จากบริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองแร่ ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักหันมาออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่ง ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมความแข็งแรงของร่างกาย ลดอัตราการเจ็บป่วยที่จะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ตามวันและเวลาดังกล่าว

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 283

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738