ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 12:55:58  
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 108  สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.ที่ 198 – กม. ที่ 278 ระยะทางประมาณ 20 กม.

วันนี้ (9 พ.ย. 61) ที่ หอประชุมอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 1 ร่วมกับสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ช่วงตอนสะพานแม่ริด – แม่สุริน ระยะทางประมาณ 20 กม. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอรูปแบบการก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 108 – สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน จะดำเนินการปรับปรุงผิวทางช่วงตอนสะพานแม่ริด – แม่สุริน จะดำเนินการปรับปรุงผิวทางเดิมขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทาง 1 เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกานการคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวงให้มีความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วยเพิ่มศักยภาพการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738