ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 13:18:34  
อบจ.ลำพูน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ แก่ สถานศึกษาในจังหวัดลำพูน
อบจ.ลำพูน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ แก่ สถานศึกษาในจังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายทางสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน และพิธีส่งมอบนักศึกษาจีน รุ่นที่ 9 มาปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดลำพูนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 แห่ง

เช้าวันนี้ ( 9 พฤศจิกายน 2561 ) ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายทางสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน และพิธีส่งมอบนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน รุ่นที่ 9 ให้แก่นักเรียนในจังหวัดลำพูน ในปี การศึกษา 2561 ในงานมี ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน , ผู้แทนสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทน มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายทางสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน โดยมีนายเหริน ยี่เซิง กงสงใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เป็นประธาน มี นายนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับนักศึกษา และ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนาม
ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า หลังจากที่ประเทศไทย ได้เข้าร่วมปฏิญญาประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ต่อเนื่อง เป็นรุ่นที่ 9 โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง เมืองเน่ยเจียง มณฑล เสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และภาคีเครือข่ายทางสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน นำนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยน จำนวนทั้งสิ้น 33 คน มาปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดลำพูนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 แห่ง
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มุ่งมั่น ตั้งใจในการดเนินงานโครงการดังกล่าว อันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของโครงการ จึงทำให้มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในปีการศึกษา 2561 รวม 22 ทุน ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียงได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญาตรี จำนวน 12 ทุน แบ่งเป็นทุนเต็มจำนวน (ทุน 100%) จำนวน 2 ทุน และทุนบางส่วน ( ทุน 70% ) จำนวน 10 ทุน 2. มหาวิทยาลัยเฉิงตู ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญาตรี 100% จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็นทุน สาขาอะนิเมชั่น จำนวน 5 ทุน และทุนสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 ทุน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดลำพูน เพื่อเข้ารับทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป.

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 302

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738