ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 14:00:38  
สภ.แม่อาย รณรงค์ "ลอยกระทงปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
สภ.แม่อาย  รณรงค์  "ลอยกระทงปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
สภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รณรงค์ "ลอยกระทงปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ด้วยหลัก "3R" เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

วันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สถานีตำรวจภูธรแม่อาย จ.เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชน ลอยกระทงปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยหลัก “3R” ประกอบด้วย R ตัวแรกคือ Reuse (การ “ใช้ซ้ำ”) โดย ใช้อุปกรณ์ตกแต่งกระทงที่เหลือใช้จากปีที่แล้ว หรือดัดแปลงใช้วัสดุที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ อย่างไม้กลัดขนมไทยๆ พวกขนมใส่ไส้ ขนมกล้วย โดยเก็บไม้สำหรับกลัดของมันเอาไว้ นำมาใช้แทนเข็มหมุด ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยยาก วิธีนี้ก็จะช่วยให้ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรได้อีกทางหนึ่ง หรืออาจทำกระทงแบบใช้ร่วมกัน เช่น หนึ่งกระทง หนึ่งครอบครัว หรือ หนึ่งกระทง เพื่อนหนึ่งกลุ่ม ฯลฯ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า R ตัวที่ 2 คือ Reduce (การ “ลด” จำนวนลง) ทั้งการ ลดขนาดกระทง ลดจำนวนชั้นของกระทง ลดปริมาณสิ่งของหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะใส่ลงไปในกระทง และลดการตกแต่งลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะยิ่งมีสิ่งแปลกปลอมลงไปในแม่น้ำมากเท่าไร ก็เท่ากับเราทำลายสภาพแวดล้อมมากเท่านั้น การลดการใช้วัสดุต่างๆในการทำกระทง นอกจากช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดทรัพยากร และลดพลังงานในการเก็บกวาด ทำลายแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัว และ R ตัวที่ 3 คือ Recycle (การแปรรูปมาใช้ใหม่) คือการนำสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะใช้ซ้ำได้แล้ว ซึ่งอาจจะฉีกขาด แตกหัก ไปแปรสภาพให้อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำกระทงที่ลอยเสร็จแล้ว ซึ่งทำจากวัสดุจากธรรมชาติ สามารถนำมาหมักในถังหมักสำหรับทำปุ๋ยชีวภาพ หรือแก๊สชีวภาพ วิธีนี้ก็จะช่วยลดปริมาณขยะ และได้พลังงานชีวภาพไปใช้ด้วยอีกต่อหนึ่ง เรียกว่ารักษาธรรมชาติ และรู้จักใช้ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738