ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 14:11:37  
ท่องเที่ยวเชียงใหม่ยังโตต่อเนื่อง
ท่องเที่ยวเชียงใหม่ยังโตต่อเนื่อง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เผยการท่องเที่ยวเชียงใหม่ปีนี้ยังเติบโตกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ที่ใช้จ่ายต่อคนสูง มีเพิ่มมากขึ้น

ในการนำเสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ที่โครงการวัน นิมมาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น โดยในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ 10 ล้านคน และในช่วง 3 ไตรมาสของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 6.51 ล้านคน แม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันสูง มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ปีนี้ยังเติบโตขึ้นร้อยละ 3.89 โดยนักท่องเที่ยวร้อยละ 70 เป็นชาวไทย ร้อยละ 30 เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งชาวจีนยังมาเที่ยวเชียงใหม่สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มต่างชาติ รองลงมาคือชาวอเมริกัน และชาวญี่ปุ่น
นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่เปิดเผยว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาได้ใช้มาตรการกระตุ้นค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก และออกแคมเปญส่งเสริมการกระจายนักท่องเที่ยวในวันธรรมดา และสถานที่ท่องเที่ยวรอง ภายใต้การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชนและพันธมิตรภาครัฐในพื้นที่ และในระยะต่อไปจะสร้างแรงจูงใจในการพักที่เชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากเดิมนักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าเฉลี่ยพักในเชียงใหม่ครั้งละ 2.94 วัน และชาวต่างชาติมีค่าเฉลี่ยพักอยู่ที่ครั้งละ 3.20 วัน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่คึกคักยิ่งขึ้น


ข่าวโดย : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : สุบิน คำฝั้น
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738