ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 14:41:55  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงาน"นัดพบแรงงาน และนัดพบแรงงานคนพิการ"
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงาน"นัดพบแรงงาน และนัดพบแรงงานคนพิการ"
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน และนัดพบแรงงานคนพิการ" ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงาน และนัดพบแรงงานคนพิการ” ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนที่มีความพร้อมที่จะทำงานทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสทำงาน มีโอกาสพบปะสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง และนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถคัดเลือกผู้สมัครงานได้จำนวนมากในคราวเดียว รวมถึงรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิ มาตรา 35 ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ การสาธิตอาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาการประกอบอาชีพอิสระ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
จัดหางานจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมการรับสมัครงาน จะมีนายจ้างมารับสมัครและสัมภาษณ์ภายในงานกว่า 15 แห่ง มีตำแหน่งว่างรองรับผู้ว่างงานกว่า 500 อัตรา จึงขอเชิญชวนผู้ว่างงานที่ต้องการหางานและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมนัดพลแรงงานในครั้งนี้ เพราะเป็นโอกาสดีที่จะสามารถสมัครงานได้หลายแห่งในคราวเดียวกัน และสามารถทราบผลการพิจารณาได้ทันที สำหับผู้ที่ต้องการจะสมัครงาน ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครงาน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีคนพิการ ให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการไปด้วย
ทั้งนี้ หากนายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงาน แจ้งตำแหน่งงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5352-5543-4 E-mail : lpndoe@gmail.com ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : นางสุพิน จินดาหลวง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738