ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 14:54:25  
ห้ามรถทุกชนิดเดินหรือจอด ช่วงเวลาจัดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมเวียงฝาง
ห้ามรถทุกชนิดเดินหรือจอด ช่วงเวลาจัดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมเวียงฝาง
งานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ห้ามทุกชนิด เดิน หยุด หรือจอด บริเวณจัดโครงการถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลเวียงฝาง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562

พ.ต.อ พิเชษฐ จีระนันตสิน รักษาราชการแทนผู้บังคับการจังหวัดเชียงใหม่ /เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ เรื่องให้รถทุกชนิด เดิน หยุด หรือจอด ตามวันเวลา ที่กำหนดในเขตเทศบาลเวียงฝาง บริเวณจัดโครงการถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลเวียงฝาง ตั้งแต่ร้านขายยาศักดิ์โอสถ –ธนาคารกสิกรไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เพื่อความสะดวกในการจัดงาน จึงห้าม รถทุกชนิด เดิน หยุด หรือจอด ตั้งแต่ร้านขายยาศักดิ์โอสถ –ธนาคารกสิกรไทย ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. จนถึงเสร็จสิ้นการจัดงานในแต่ละวัน โดยพนักงานจราจร จะทำการขีดเส้น หรือทำเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หรือเครื่องหมายจราจรกำกับไว้ หรือจะทำการเคลื่อนย้ายรถ ให้พ้นจากถนนที่กำหนดไว้ และพิจารณาเปิด หรือปิดการจราจร ตามความเหมาะสม

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738