ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 14:57:26  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอบรมทำลูกประคบให้กับหมอนวด ในพื้นที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอบรมทำลูกประคบให้กับหมอนวด ในพื้นที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอบรมทำลูกประคบให้กับหมอนวด ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนวดไทยประจำศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงบานและพนักงานนวดในพื้นที่อำเภอเชียงคำ

วันนี้ (9 พ.ย.61) นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นายฐาปนพงศ์ มังคลาด นายกสมาคม อสม.จังหวัดพะเยา และนายนราพันธ์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบอาบอบสมุนไพรและน้ำสมุนไพร จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนวดไทยประจำศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงบานและพนักงานนวดในพื้นที่รวมจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการฝึกอาชีพเสริมรุ่นแรก ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง ต.ภูซาง อ.ภูซาง และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ ทั้งนี้ การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ คือ การใช้สมุนไพรสดหรือแห้งหลายๆ ชนิด โขลกพอแหลก และคลุกรวมกันห่อด้วยผ้าเป็นลูก นำลูกประคบไปนึ่งให้ร้อนแล้วนำมาประคบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ด ขัดยอก จะช่วยบรรเทาอาการ ปวดเคล็ดขัดยอกได้ นอกจากนี้ ความร้อนจากลูกประคบ ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ช่วยให้ตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นการเสริมทักษะทางเลือกของพนักงานนวดไทยในการให้บริการผู้เข้ามารับบริการนวด หรือลูกค้า เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานนวดไทยในพื้นที่ โดยเฉพาะ อำเภอเชียงคำ และภูซาง ในการรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก โดยกำหนดพิธีเปิดร่วมกับแขวงไชยะบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาในพื้นที่ อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
ด้าน นายนราพันธ์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน กล่าวว่า ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงบาน เปิดให้บริการนวดไทยและนวดประคบ ซึ่งได้รับความนิยม มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก ประกอบกับพนักงานนวดของศูนย์ส่วนใหญ่จะมีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 และ ระดับ 2 ซึ่งถือว่าเป็นพนักงานนวดที่มีความรู้ ความชำนาญ และนวดตามหลักวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย ประกอบกับ ผู้รับบริการบางคน ต้องการประคบสมุนไพรหรืออบสมุนไพรเท่านั้นไม่ต้องการนวด การฝึกยกระดับครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะให้พนักงานนวดของศูนย์ฯ ในการให้บริการกับประชาชน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้กำหนดอัตราค่าบริการ คือ นวดไทย 100 บาท/ชั่วโมง นวดประคบ 150 บาท/ชั่วโมง ประคบ 50 บาท/ครั้ง และอบสมุนไพร 50 บาท/ครั้ง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 211

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738