ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 14:59:06  
กกต.ลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจ"สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)" 10 กลุ่มอาชีพ
กกต.ลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจ"สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)" 10 กลุ่มอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจและมีคุณสมบัติ "สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)" 10 กลุ่มอาชีพ อาชีพ ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

เช้าวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2561) ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม "สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)" 10 กลุ่มอาชีพ ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561
สำหรับ ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ขอรับเอกสารด้วยตนเองก่อนการยื่นการสมัคร โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ไปติดต่อขอรับเอกสารการสมัครได้จากนายทะเบียนอำเภอ ณ สำนักทะเบียนอำเภอที่ประสงค์จะสมัคร ซึ่งนายทะเบียนอำเภอจะจัดพิมพ์เอกสารดังกล่าวออกจากระบบบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย แบบใบสมัคร แบบเอกสารข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร แบบหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญ ในกลุ่มที่สมัคร แบบหนังสือแนะนำชื่อจาก องค์กร และหนังสือยินยอมให้แนะนำชื่อ (กรณีที่สมัครโดยคำแนะนำขององค์กร)
ทั้งนี้ สามารถขอรับเอกสารการสมัครจากสำนักทะเบียนอำเภอ หรือดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลก่อนยื่นการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็ปไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และให้ยื่นการสมัครระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : 0 5352 5620-2

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 287

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738